P.P.H.U. „TRANS-FLUDER”
Dariusz Fluder

34-312 Międzybrodzie Żywieckie, k/Żywca
ul. Prosta 21

tel. kom. +48 600 859 666

e-mail: biuro@transfluder.pl

w w w . t r a n s f l u d e r . p l
Przewóz osób do Holandii

Mapka dojazdowa